• تستر PCM بسته باتری پاور

تستر PCM بسته باتری پاور

  • Power  Battery  Pack  PCM  Tester

    تستر PCM بسته باتری پاور

    این سیستم برای تست PCM بسته باتری لیتیوم یونی 1S-36S از ابزارهای الکتریکی ، ابزار باغبانی ، دوچرخه های برقی و منابع پشتیبان و غیره ایده آل است. برای تستهای PCM و بارگیری پارامترها ، مقایسه ، کالیبراسیون PCB برای IC های مدیریت قدرت ، به آزمایشات اساسی و ویژگی های حفاظتی اعمال می شود.