• تستر شبیه سازی شرایط کار باتری

تستر شبیه سازی شرایط کار باتری

  • Battery Working Condition Simulation Tester

    تستر شبیه سازی شرایط کار باتری

    سیستم تست شبیه سازی شرایط کار بسته باتری پاور مخصوصاً برای آزمایش باتری ، موتور ، کنترل الکترونیکی خودرو الکتریکی طراحی شده است. به طور گسترده ای در تست بسته باتری لیتیوم ، آزمون خازن فوق العاده ، تست عملکرد موتور و سایر زمینه های آزمایش استفاده می شود.